info@cfbp.org     022 - 22842590

Founding Members

J.R.D. Tata
Ramkrishna Bajaj
Arvind Mafatlal
F.T Khorakiwala
Naval tata
S.P. Godrej
Jimmy Guzder
Ashok Birla
B.D Garware
Harish Mahindra
Vishnubhai Haribhakti
Keshub Mahindra
Ramnath Podar
S. M. Dahanukar
Pratap Bhogilal
Pravinchandra Gandhi
M.D. Shroff
Swarn Kohli
A. H. Tobaccowala
G.V. Puranik
K. M. D. Thakersey
Murarji Vaidya
N. M. Wagle
Prakash Tandon
Pratapsingh Mathuradas Vissanji
Tanubhai D. Desai
Y. A. Fazalbhoy
M. L. Apte
C. L. Gheewala
D. M. Khatau
K. S. Basu
G. L. Mehta
R. C. Cooper
R. G. Saraiya
Pranlal Patel
P. A. Narielwala