info@cfbp.org     022 - 22842590

Past Presidents

Arvind Mafatlal
1966-1969
Naval Tata
1969-1971
 Ramkrishna Bajaj
1971-1972
S. P. Godrej
1972-1974
Harish Mahindra
1977-1983
F. T. Khorakiwala
1983-1987
J. N. Guzder
1987-1990
Nalin K. Vissanji
1990-1992
A. H. Tobaccowala
1992-1996
A. S. Kasliwal
1998-2000
K. N. Suntook
2000-2002
V. S. Palekar
2002-2004
V.B. Haribhakti
2004-2006
Dinesh Parekh
2006-2008
Ramesh K. Dhir
2008-2010
Suresh Goklaney
2010-2012
Hoshang Billimoria
2012-2014
Shyamniwas Somani
2014-2016
Shekhar Bajaj
2016
Kalpana Munshi
2016-2018
About CFBP Annual Report
2022-2023
Newsletter